עקרונות וחוקים מתוך ה "תורה הסודית" – עבור מפגש הפתיחה ב 26 לספטמבר 2017

להלן לקט של עקרונות וחוקים שמופיעים במקומות שונים בספר"התורה הסודית" וניתנים כאן כרקע לקראת פתיחת מחזור של לימוד הספר מתחילתו וההצטרפות של חברים חדשים למעגל הלומדים:

– "עיקר עיקרים הקיים בכל, נצחי, חסר גבולות ובלתי משתנה שעל אודותיו כל דיון הינו בלתי אפשרי, משום שהוא מתעלה מעבר לכל תפיסה אנושית ויכול רק להתגמד מכל הבעה אנושית או השוואה.

– "היקום הינו ההתגלות המחזורית של המהות המוחלטת הזאת. נכון יותר לתאר אותה לא כרוח ולא כחומר, אלא שניהם יחדיו. "המהות המוחלטת ושורש החומר הבראשיתי" הינם אחד, למעשה, אבל שניים בהיבט הקוסמי של ההתגלות…
"נצחיות היקום בכללותו כמישור ללא גבולות; המשמש תקופתית, כ "מגרש המשחקים של עולמות לאינספור המופיעים ונעלמים ללא הפוגה",

– "הזהות הבסיסית של כל הנשמות עם נשמת עולם החובקת כל, כאשר האחרונה מהווה פן של השורש הבלתי ידוע; והמסע הרוחני החיוני עבור כל נשמה – שהיא ניצוץ של הקודם – באמצעות המחזור של ההיוולדויות החוזרות (או "כורח ההכרח") על פי חוקי הקארמה והמחזוריות, לאורך כל התקופה.

– " היקום מכונה, על כל מה שבתוכו, מאיא, משום שהכול זמני בחובו, מהחיים הקצרים של זבוב האש ועד לשמש. בכל אופן היקום הינו ממשי באופן מספיק עבור הישויות המודעות שבקרבו, שהן בלתי ממשיות כמו היקום עצמו.

– " כל מה שביקום, לכל אורך ממלכותיו, יש לו תודעה: זאת אומרת, מחונן בתודעה של בני סוגו ובמישור ההבחנה שלו. העובדה שאין אנו מבחינים בשום סימנים – אותם נוכל להכיר – של תודעה, נאמר, באבנים, אינה מזכה אותנו לומר שתודעה איננה קיימת שם. אין דבר כזה כמו חומר "מת" או "עיוור", כמו שאין חוק "עיוור" או "בלתי מודע". לאלו אין מקום בתוך התפיסות הפילוסופיות של תורת הנסתר.

– " היקום מופעל ומודרך מהפנימיות החוצה. כמו שזה למעלה כך זה למטה, כפי שזה בשמים כך זה עלי אדמות; ובן האדם – המיקרוקוסמוס וההעתק בזעיר אנפין של המאקרוקוסמוס – הינו העדות החיה לחוק קוסמי זה ולאופן שבו הוא פועל. אנו רואים כי כל תנועה חיצונית, פעולה, מחווה, בין אם רצונית או מכאנית, אורגאנית או נפשית, מופקת וקודמת לה תחושה פנימית או רגש, רצון או בחירה, מחשבה או מַחְשָב. מאחר ושום תנועה חיצונית או שינוי, באופן נורמאלי, איננה יכולה להתרחש בגופו החיצוני של האדם כל עוד אין היא מגורה בדחף פנימי, הניתן באמצעות אחד משלושת התיפקודים המצויינים, כך גם הדבר עם היקום הניגלה או החיצוני. הקוסמוס בכללותו מודרך, נשלט, ומתמלא חיים על ידי שרשרת אינסופית כמעט של הירארכיות של יישויות בעלות יכולת חישה, לכל אחת יש שליחות אותה עליה למלא, ואשר, בין אם ניתן להן שם זה או אחר, ונקרא להם אדוני המדיטציה (Dhyan Chohan) או מלאכים – הינם "שליחים" רק במובן שהם המוציאים לפועל של חוקים קארמטיים וקוסמיים. הם שונים באופן אינסופי במדרגות התודעה היחסיות והשכל שלהם; ולכנות את כולם כרוחות טהורות אינו אלא שגיון פואטי…

– "הסדר הטבעי בכללותו מפגין מסע מתפתח לקראת חיים נעלים יותר. כל התהליך האבולוציוני עם כל אינספור ההתאמות שלו מהווה הוכחה לכך. עצם העובדה שהתאמות אכן מתרחשות, שהמתאים ביותר אכן שורד במאבק הקיומי, מראה כי מה שנקרא "טבע בלתי מודע" הינו למעשה מקבץ של כוחות המושפעים על ידי ישויות אינטליגנטיות למחצה (Elementals) המודרכות על ידי רוחות פלנטאריות עילאיות (מלאכי עליון), שמקבצם המאוחד יוצר את המילה המתגלה של הלוגוס הבלתי ניגלה, ויוצר בו זמנית את המחשבMIND) )של היקום ואת החוק הבלתי משתנה שלו.

התורה הסודית :
– " … מכירה בלוגוס או ב"בורא" הקולקטיבי של היקום; קבוצת מלאכי עליון (Demiurgos) – במובן שבו מדברים על "הארכיטקט" "כבורא" של בניין מרשים, בה בשעה שאותו ארכיטקט לא נגע אף פעם בשום אבן מאבניו, ולאחר שהוא הכין את התכנית, מותיר את כל העבודה הידנית לבנאים; במקרה שלנו התכנית הוכנה באמצעות יצירה של היקום במחשבה האלוהית, והעבודה המעשית ניתנה לצבא השמים של כוחות ויכולות אינטליגנטיים….

– "ביחס למלאכי עליון –
" לאופיים שני פנים; בהיותם מורכבים מ-(א) האנרגיה חסרת התבונה והחייתית, הטבועה בחומר, ו-(ב) הנשמה האינטליגנטית או התודעה הקוסמית המכוונת ומדריכה את אותה אנרגיה, ושהינה מחשבת מלאכי עליון המשקפת את הגיית הרעיונות של המַחְשָב הקוסמי. התוצאה של זה הינה מחזורים חוזרים ונשנים של התגלויות גשמיות והשפעות מוסריות עלי אדמות, במשך תקופות הפעילות, כשכל זה כפוף לקארמה. מאחר ותהליך זה איננו מושלם תמיד הרי שייראו עדיין פערים ופגמים, ולעתים קרובות אפילו מסתיים בכישלונות בעליל – לפיכך, לא צבא השמים (Demiurgos) המאורגן, וגם לא הכוחות הפועלים באופן אינדיבידואלי, הינם יעדים הראויים להערצה וכבוד אלוהיים. הסיבה הקוסמית הבלתי ידועה והבלתי ניתנת להשגה בלבד, הסיבה חסרת הסיבה של כל הסיבות, היא זאת שיש להציב לה מקדש ומזבח בנחלת לבנו הקדושה שמעולם לא פסעה בה רגל – בלתי נראית, בלתי נתפסת, בלתי ידועה, למעט באמצעות "קול הדממה" של תודעתנו הרוחנית. אלו העובדים כך את אלוהים, עליהם לעשות כן בשקט ובפרישות המקודשים של נשמותיהם ; בהופכם את רוחם למתווך הבלבדי בינם לבין הרוח הקוסמית, מעשיהם הטובים הם כוהניהם הבלבדיים, וכוונותיהם הבלתי מוסריות הן הקורבנות הבלבדיים הנראים והראויים להקרבה להווה.

– " חומר הינו נצחי. זהו הבסיס הגשמי (Upadhi) המאפשר למַחְשב הקוסמי האחד והאינסופי לבנות את רעיונותיו. לפיכך, חכמי תורת הנסתר מטעימים שאין שום חומר חסר חיים או מת בטבע.

– " היקום קם ונהיה מתוכנית רעיונית, שנאצרה בנצחיות בבלתי מודע של מה שהוודנטינים מכנים פאראברהמה. זה למעשה זהה עם המסקנות של הפילוסופיה המערבית הגבוהה ביותר – "הרעיונות הטבועים בפנימיותם של הדברים, נצחיים וקיימים מכוח עצמם" של אפלטון, המבוטאים כעת על ידי פון הארטמאן.

– "… כל מה שהווה, היה ויהיה, קיים לנצח, אפילו אינספור הצורות, הנן סופיות וברות הכחדה רק בצורתן האובייקטיבית, ולא האידיאית. הן היו קיימות כתצורות מחשבה, בנצחיות , וכשהם חלפו, הם יתקיימו כהשתקפויות. לא צורת האדם, ולא זו של בעל חיים, צמח או אבן כלשהם נבראו אי פעם והחלו להתקיים רק במישור זה שלנו , כלומר ,כל אלה לבשו את החומריות הנוכחית שלהם, או התרחבו מהפנים החוצה, מהמהות המעודנת ביותר והעל חושית עד להופעתן הגשמית ביותר. לפיכך הצורות האנושיות שלנו היו קיימות בנצח כאבות טיפוס אסטראליים או אתריים; לפי מודלים אלו, הישויות הרוחניות (או אלים) שתפקידם היה להביא אותם להוויה אובייקטיבית ולחיים ארציים, פיתחו את הצורות הפרוטופלזמיות של הנשמות האנושיות בעתיד מתוך מהותן. לאחר מכן, כאשר הכלי האנושי הזה, או דפוס בסיסי זה הוכן, כוחות הטבע הארציים התחילו לעבוד על אותן תבניות על חושיות המכילות בקרבן, פרט לעצמן, את היסודות של כל הצמחים ובעלי החיים שהיו ושיהיו על כוכב לכת זה. לפיכך, קליפתו החיצונית של האדם חלפה מבעד לכל גוף צמח ובעל חיים לפני שהיא לבשה את דמות האדם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

*


תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>